• Name: 1982 (begonnen 1956) Sitzende Frau im Kimono (60x81) #379